نمونه 16 اینچی

اپل مشغول کار بر روی تولید آیپدهای ۱۴ و ۱۶ اینچی است

/post-29

اپل در پی افزایش سود فروش حاصل از آیپد به فکر تولید آیپدهای بزرگتر افتاده تا این سود همچنان باپرجا بماند