IMAC

شایعه: جانی آیو در طراحی آیمک 24 اینچی نقش داشته است

/post-19

اخبار جدید حاکی از آن است که مدیر ارشد سابق بخش طراحی شرکت اپل، در طراحی آیمک 24 اینچی نقش داشته است.