cpu m1

مک بوک پرو با پردازنده M1X در راه عرضه

/post-26

یکی از افشاگران، اطلاعات جدیدی در مورد مکبوک‌های جدید اپل ارائه کرده است.