iphone 13 mini

گزارش‌ها خبر از توقف تولید آیفون 12 مینی می‌دهند! ایا آیفون مینی دیگر تولید نمیشود !؟

/post-28

با اینکه سه چهار ماهی تا معرفی آیفون 13 باقی مانده اما گزارش‌های جدیدخبر از توقف تولید آیفون 12 مینی داده اند  و گویا این محصول در پیک تولید خود است.